Adres

Politechnika Poznańska
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań

E-mail

sekretariat.ipb2022@put.poznan.pl